Privacverklaring

Inleiding
U bezoekt een website die deel uitmaakt YOGALOO. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle onze diensten en activiteiten van YOGALOO.

Bij het gebruikmaken van onze diensten kan door YOGALOO informatie over uw gebruik worden verzameld. YOGALOO vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. YOGALOO houdt zich daarbij aan alle relevante wet- en regelgeving.

Verwerking van uw persoonsgegevens
Wanneer u Zich inschrijft op de nieuwsbrief of registreerd als klant van onze diensten, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van YOGALOO. Deze gegevens die u invoert worden alleen gebruikt om u te informeren over activiteiten binnen YOGALOO.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is YOGALOO.

Doel van de gegevensverwerking
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van YOGALOO of die van een derde partij. Wij combineren deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

YOGALOO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

voor de uitvoering van de de door u gevraagde informatie te verstrekken;
u een nieuwsbrief te sturen;
te voldoen aan de op YOGALOO van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens kunnen op basis van bovenstaande doeleinden worden uitgewisseld en ter beschikking worden gesteld aan onderdelen van YOGALOO die Privacyverklaring gebruiken. Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat wij automatisch voor u een account aanmaken op basis van van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens.

Informatiedeling aan derden
Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet vrijgegeven aan partijen die niet tot de YOGALOO dienstverlening behoren, met uitzondering van het volgende.

Beveiliging van uw gegevens
YOGALOO respecteert de privacy van iedere partij en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van YOGALOO, voor zover dat dit nodig is om uitvoering te geven aan haar functie.

YOGALOO draagt zorg haar systemen optimaal te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking.

YOGALOO kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden of als gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan YOGALOO in welke vorm dan ook.

Aanpassen en/of verwijderen van uw gegevens
U heeft het recht om op elk moment inzicht te verkrijgen in uw gegevens die door YOGALOO zijn verwerkt en naar uw wensen aan te passen of te verwijderen. U kunt in de meeste gevallen uw informatie via onze Nieuwsbrief direct zelf aanpassen of verwijderen.